"Ναι, παρακαλώ"

Μετάφραση:Yes, please

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/L6MN

yes please ναι, παρακαλω

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.