Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Diamond_Dragon

Learning English by Pictures- so easy

This topic is for all people around the world to learn English

Human Body

Fruits

Hats

Shapes

Insects

Eating utensils

Jobs

Weather

Flowers

Chirstmas

I have to finish it now but I'll continue.

I hope u to like it

7
1 năm trước
351

8 Nhận xét