"ลุงของฉันได้เดินบนถนนนั้น"

แปลว่า:My uncle has walked on that street.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 506

thisแปลว่านั้นด้วยหรือ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

road ไม่ได้หรือครับ เพราะ อะไร

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย