"She is only seventeen."

แปลว่า:เธออายุสิบเพียงสิบเจ็ดปีเท่านั้น

July 29, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Panu.

เธออายุเพียงสิบเจ็ดปี

July 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/praew958642

she is only nineteen

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

เอิ่ม

May 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

ภาษาไทยเพี้ยนเยอะนะ

June 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

555

October 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/sopee2

555

October 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/chaiyanan

เธออายุสิบเจ็ดปีเท่านั้น(Lesson ก่อนหน้าก็ตอบแบบนี้นะ)

December 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NuchsaraYu

นึกว่าเราตอบผิด 555 จริงๆ แล้วคำตอบไม่ถูกนี่เอง อิอิ

January 31, 2019

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย