"I design a shirt."

แปลว่า:ฉันออกแบบเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ajcharapor

ถูกแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BanchaLuap

ตอบถูแล้วแต่ทำไมให้ผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jumper834358

ตอบถูกแต่ให้ผิด

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/rainbowwan2

แค่เขียนสลับ หนึ่งตัว กับ ตัวหนึ่ง ยังให้ผิดเลย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย