"I design a shirt."

แปลว่า:ฉันออกแบบเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่ง

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BanchaLuap

ตอบถูแล้วแต่ทำไมให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/rainbowwan2

แค่เขียนสลับ หนึ่งตัว กับ ตัวหนึ่ง ยังให้ผิดเลย


https://www.duolingo.com/profile/Ajcharapor

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/krai340646

มี error 2 จุดแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/romyagon

ตอบถูกแต่ให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/pongthana1

ตอบถูก​แต่ให้ผิด​ -_-


https://www.duolingo.com/profile/SaisawatSa

ตอบถูกแล้วแต่ทำไมให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/MebeKP

ตอบถูกแล้วนะ -_-


https://www.duolingo.com/profile/Charunee3

ตอบถูกแล้วแต่ทำไมให้ผิดคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย