Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I design a shirt."

แปลว่า:ฉันออกแบบเสื้อเชิ้ตตัวหนึ่ง

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ajcharapor

ถูกแล้ว

2
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BanchaLuap

ตอบถูแล้วแต่ทำไมให้ผิด

0
ตอบกลับ9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jumper834358

ตอบถูกแต่ให้ผิด

0
ตอบกลับ4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/rainbowwan2

แค่เขียนสลับ หนึ่งตัว กับ ตัวหนึ่ง ยังให้ผิดเลย

0
ตอบกลับ3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา