Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi tin vào sự tồn tại của con vật này."

Dịch:We believe in the existence of this animal.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LmXunDng

Sao trust ko đc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethithuph4

we believe in this animal's existence cầu dịch này được không ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethaihung

We believe in the existence of this animal

10 tháng trước