"I"

แปลว่า:ฉัน

July 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/May759033

สับสนอะ


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

นึกว่า eye


https://www.duolingo.com/profile/Supy14

ฉัน, ผม


https://www.duolingo.com/profile/AnonoAnant

คือตอนนี้ตอบเป็นภาษาอังกฤษแทนภาษาไทยอ่ะ..สับสนนิดหน่อย


https://www.duolingo.com/profile/natcha182009

ตอบ กูผิดอะไร 5555


https://www.duolingo.com/profile/pich230885

ใช่ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/E2fp6

ไท่รุ้


https://www.duolingo.com/profile/jiraporn143929

I หรือ am งง


https://www.duolingo.com/profile/yard622083

เฉลย ฉัน แล้วทำไมผิด งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย