Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nạn nhân"

Dịch:The victim

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HenryTran123

The victim

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/HenryTran123

Victimvictimvictimvictim

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 50

The victim

4 tháng trước