"Run!"

แปลว่า:วิ่ง

July 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/..YLXL

ง่ายมาก


https://www.duolingo.com/profile/..YLXL

จริงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Monday617442

ครับ ตอบเองแบบนี้ก็ได้หรออออ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย