"I need water."

แปลว่า:ฉันต้องการน้ำ

July 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

Need = ต้องการ Want = อยากได้


https://www.duolingo.com/profile/6ieC6

Need แปลว่าจำเป็นมากๆ Want แปลว่าต้องการ


https://www.duolingo.com/profile/yord367277

คำตอบถูกแล้วทำไม่ว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/KittikornL

เขาพูดว่าแค่waterอะไม่ยุติธรรม


https://www.duolingo.com/profile/koy722978

ตอบน้ำก็ถูกแล้ว ทำไมผิด55


https://www.duolingo.com/profile/kitsana20

ฉันก้ตอบถูกแต่ทำไมขึ้นผืด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย