Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những bác sĩ không biết nguyên nhân căn bệnh của anh ấy."

Dịch:The doctors do not know the cause of his illness.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-_Paramount_-

The doctors did not know the cause of his illness Cũng ĐÚng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 11

"The doctors did not know the cause of his illness." là "Các bác sĩ đã không biết nguyên nhân căn bệnh của anh ấy." nha bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xcfdf

Sao cũng được

1 năm trước