"Three horses eat an apple."

แปลว่า:ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

July 30, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/supichcha

ลูกหนึ่ง หรือ หนึ่งลูก #ยอม


https://www.duolingo.com/profile/Turdo1218

แอปเปิ้ลลูกหนึ้ง = one apple


https://www.duolingo.com/profile/Rj0L16

รับทราบ


https://www.duolingo.com/profile/Rj0L16

an apple ลูกหนึ่ง หรือ หนึ่งลูก


https://www.duolingo.com/profile/kittiphon97

ตอนแรกนึกว่า eating สรุปม้าสามตัวแย่งกันกินแอปเปิ้ลลูกเดียวหรอ 55555


https://www.duolingo.com/profile/kifkeew

ไม่ต้องมีคำว่าลูกหนึ่งก็ได้รึเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/KT.tidti

ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Zz8o

ตอบเหมือนเฉลย ทุกครั้งก็ยังเป็นต้วแดงอยู่ งง


https://www.duolingo.com/profile/AomQian

ม้าสามตัวแดกแอปเปิ้ลลูกเดียวจะอิ่มเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/fern93636

ตะไมมันไม่เติม ตรง eats


https://www.duolingo.com/profile/Turdo1218

ม้าสามตัว พหูพจน์ไม่ต้องเติม -s/-es


https://www.duolingo.com/profile/4g8e2

อ อาง หาย For me


https://www.duolingo.com/profile/SittinunRu

ทำไม eat ไม่ใส่ s


https://www.duolingo.com/profile/Sirakran33

ม้าสามตัวครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย