Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Three horses eat an apple."

แปลว่า:ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/supichcha

ลูกหนึ่ง หรือ หนึ่งลูก #ยอม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kifkeew

ไม่ต้องมีคำว่าลูกหนึ่งก็ได้รึเปล่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา