"Threehorseseatanapple."

แปลว่า:ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/supichcha

ลูกหนึ่ง หรือ หนึ่งลูก #ยอม

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kifkeew

ไม่ต้องมีคำว่าลูกหนึ่งก็ได้รึเปล่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย