"Three horses eat an apple."

แปลว่า:ม้าสามตัวกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

July 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/supichcha

ลูกหนึ่ง หรือ หนึ่งลูก #ยอม


https://www.duolingo.com/profile/Zz8o

ตอบเหมือนเฉลย ทุกครั้งก็ยังเป็นต้วแดงอยู่ งง


https://www.duolingo.com/profile/kifkeew

ไม่ต้องมีคำว่าลูกหนึ่งก็ได้รึเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/KT.tidti

ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/4g8e2

อ อาง หาย For me


https://www.duolingo.com/profile/ICESE

ถูกแล้วลองตั้งหลายรอบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย