1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณกินแซนด์วิชอันหนึ่ง"

"คุณกินแซนด์วิชอันหนึ่ง"

แปลว่า:You eat a sandwich.

July 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kifkeew

ประโยค ate ผิดหรือไม่


https://www.duolingo.com/profile/CholCh

ate ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีต ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเฉย ๆ ไม่ระบุช่วงเวลา น่าจะใช้ eat แบบทดสอบในนี้ บางทีก็ทำเอางงเหมือนกัน เช่น คุณกินแซนด์วิชอันหนึ่ง คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อตัวเลือก 2 และ 3 ก็ได้ กดตอบข้อ 2 แบบท่ดสอบบอก ผิด แต่ เฉลย บอกว่า ตอบได้ทั้งข้อ 2 และ 3 มันคืออะไร งงมาก


https://www.duolingo.com/profile/CholCh

คุณกินแซนด์วิชอันหนึ่ง คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อตัวเลือก 2 และ 3 ก็ได้ กดตอบข้อ 2 แบบท่ดสอบบอก ผิด แต่ เฉลย บอกว่า ตอบได้ทั้งข้อ 2 และ 3 มันคืออะไร งงมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย