"Bầu trời có màu xanh dương."

Dịch:The sky is blue.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/-_Paramount_-

Dễ nà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanHuy258087

''The sky have a blue'' tại sao lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MTRngRa

What the held "The blue sky" is wrong....

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.