"This is not an argument."

Dịch:Đây không phải là một cuộc tranh luận.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xcfdf

Đây không phải là một Lý lẽ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xcfdf

Đây không phải là một Lý lẽ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duchieuxy

1

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Điều này không phải là một cuộc tranh cãi

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.