Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is not an argument."

Dịch:Đây không phải là một cuộc tranh luận.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xcfdf

Đây không phải là một Lý lẽ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xcfdf

Đây không phải là một Lý lẽ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duchieuxy

1

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Điều này không phải là một cuộc tranh cãi

3 tháng trước