Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"One boy and two girls"

แปลว่า:เด็กผู้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงสองคน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/eTVf6

ทำไมต้อง 'เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง' ด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/camerasman

ก็ตอบไปว่า เด็กผู้ชาย​หนึ่ง​คน​และ​เด็ก​ผู้หญิง​สอง​คน​ ทำไมให้ผิดล่ะ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา