"He does not change."

แปลว่า:เขาเค้าไม่เปลี่ยนแปลงไป

July 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/iamm9o

ทำไมเป็น "เขาเค้า" ???

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

เขาไม่เปลี่ยนแปลง เป็นคำตอบที่ผิดหรือ

July 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

โอ๊ยเน้อ

June 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/sopee2

Ha ha ha

July 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Miss.Hongfa

fuck

August 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

ตลก

October 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

แก้เถอะ

January 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เขาเค้า คืออะไรครับ

March 11, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย