"He does not change."

แปลว่า:เขาเค้าไม่เปลี่ยนแปลงไป

July 31, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/iamm9o

ทำไมเป็น "เขาเค้า" ???


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

เขาไม่เปลี่ยนแปลง เป็นคำตอบที่ผิดหรือ


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

โอ๊ยเน้อ


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

แก้เถอะ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เขาเค้า คืออะไรครับ


https://www.duolingo.com/profile/gH3d6

เค้านี่แหละตัวเอง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย