"เด็ก"

แปลว่า:A baby

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RawitNetso

เด็กหรือลูก


https://www.duolingo.com/profile/PREMKAMON

เด็กคนหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/NobelTapZa

เด็กค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/P_NaJonH

An child ก็แปลว่าเด็กไม่ใช่หรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/P_NaJonH

The baby มันหมายถึงเด็กน้อยพวกทารกไม่ใช่หรอครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย