Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The man drinks milk."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้ดื่มนม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pupaeMangs

ผู้ชายคนไหนอ่ะ5555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/dewji3

ไม่ถูกหรอ??

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา