"The man drinks milk."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้ดื่มนม

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pupaeMangs

ผู้ชายคนไหนอ่ะ5555


https://www.duolingo.com/profile/dewji3

ไม่ถูกหรอ??


https://www.duolingo.com/profile/jack802156

รักสุขภาพ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย