"Themandrinksmilk."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้ดื่มนม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pupaeMangs

ผู้ชายคนไหนอ่ะ5555

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/dewji3

ไม่ถูกหรอ??

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย