"The lawyer is her brother."

แปลว่า:ทนายคนนี้เป็นพี่ชายของเธอ

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/I-am-Title

นักกฏหมายคนนี้คือพี่ชายของเขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย