"My father is the director."

แปลว่า:พ่อของฉันคือผู้กำกับคนนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JoeWern-Fa

เสือกไรมึง มากเรื่อง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/coconing2

ทำไมต้องมี"คนนี้"

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xKgd15
xKgd15
  • 15
  • 61

มั่ว

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย