"My father is the director."

แปลว่า:พ่อของฉันคือผู้กำกับคนนี้

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/coconing2

ทำไมต้องมี"คนนี้"


https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

เสือกไรมึง มากเรื่อง


https://www.duolingo.com/profile/I-am-Title

คุณพ่อของฉันเป็นผู้กำกับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย