Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ตา"

แปลว่า:Your eye looks good.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

(ไทย) "ตา" (อังกฤษ) "your eye looks good" แปลไม่ตรงกันเลย

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 473

ถามอย่าง ตอบอย่าง ในกรณีนี้ หมายถึงตาข้างเดียวหรือครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา