"ตา"

แปลว่า:Your eye looks good.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

(ไทย) "ตา" (อังกฤษ) "your eye looks good" แปลไม่ตรงกันเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1

ถามอย่าง ตอบอย่าง ในกรณีนี้ หมายถึงตาข้างเดียวหรือครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

บางทีก็ผิดเยอะจนน่ารำคาญ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vorapaan

ผิดหลายประโยค

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vorapaan

แปลไม่ตรง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย