"ตา"

แปลว่า:Your eye looks good.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

(ไทย) "ตา" (อังกฤษ) "your eye looks good" แปลไม่ตรงกันเลย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 526

ถามอย่าง ตอบอย่าง ในกรณีนี้ หมายถึงตาข้างเดียวหรือครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

บางทีก็ผิดเยอะจนน่ารำคาญ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/vorapaan
vorapaan
  • 25
  • 25
  • 29

ผิดหลายประโยค

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/vorapaan
vorapaan
  • 25
  • 25
  • 29

แปลไม่ตรง

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย