"She listens."

แปลว่า:เธอฟัง

August 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

ถูกแล้วที่ เธอฟัง แค่มันมีตัวเลือกมาว่า เขา


https://www.duolingo.com/profile/patty646485

she แปลว่า เธอ ไม่ใช่หรอ?


https://www.duolingo.com/profile/parnnani

Sheกลายเป็นเขา เธอกลายเป็นHe อะไรว่ะnani?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย