"Whose newspaper is it?"

แปลว่า:หนังสือพิมพ์เป็นของใคร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TonNamtam

แม่มึงเอ้ย....​ผมเขียนถูกแล้วมาว่าเขียนผิด... เย้ดเป้ด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

ผมได้เรียงคำเป็น"หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นของใคร" มันใช่หรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย