"Whose newspaper is it?"

แปลว่า:หนังสือพิมพ์เป็นของใคร

August 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

หนังสือพิมพ์ของใคร ก็ถูกนะ หรือว่าต้องมีคำว่า เป็น ทุกครั้งเวลาแปล


https://www.duolingo.com/profile/I_am_benz

ผมได้เรียงคำเป็น"หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นเป็นของใคร" มันใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/TonNamtam

แม่มึงเอ้ย....​ผมเขียนถูกแล้วมาว่าเขียนผิด... เย้ดเป้ด


https://www.duolingo.com/profile/SeangHarnE

เป็นหนังสือพิมพ์ของใคร ผิดหรือไม่


https://www.duolingo.com/profile/Amy867046

ก็เขียนคำตอบที่ถูกเหมือนกันทำไมว่าผิด​ งง​ ไม่เข้าใจ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย