"I read a menu."

แปลว่า:ฉันอ่านรายการอาหารหนึ่งเล่ม

August 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Toon84089

ฉันอ่านรายการอาหาร ตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะ ถูกเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/narathip1

เฉลยงงๆนะ


https://www.duolingo.com/profile/yuttapong4

555 ฉันอ่านรายการอาหารหนึ่ง แบบนี้ก็มีด้วย


https://www.duolingo.com/profile/uoHp14

ภาษาไทยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ​ ฉันอ่านรายการอาหารหนึ่ง​ งง


https://www.duolingo.com/profile/pakkpol1

Hey, i think you should check your answer.


https://www.duolingo.com/profile/ballamorns

อันนี้ งง?


https://www.duolingo.com/profile/Nontinee

อันนี้งง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย