"I read a menu."

แปลว่า:ฉันอ่านรายการอาหารหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/narathip1

เฉลยงงๆนะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ballamorns

อันนี้ งง?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yuttapong4

555 ฉันอ่านรายการอาหารหนึ่ง แบบนี้ก็มีด้วย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/suntharee2

เค้าถูกเฉย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/toeyrimmal

เเอบ งง..

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nontinee

อันนี้งง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Toon84089

ฉันอ่านรายการอาหาร ตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะ ถูกเหมือนกัน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย