"What is today's date?"

แปลว่า:วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

August 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nattirat

วันนี้เป็นวันที่เท่าไร.ก็ถูกเหมือนกันถูกต้องตามภาษาไทย


https://www.duolingo.com/profile/ANcFart

พิมคำว่า วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ ผิดหรอครับ?


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

ทำไมใช้ What ??


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

วันนี้เป็นวันที่เท่าไร ถูกนิ


https://www.duolingo.com/profile/WILLYWINWIN

วันนี้วันอะไร ก็ถูก


https://www.duolingo.com/profile/lQIi13

ไม่มีคำตอบ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย