Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"What is today's date?"

แปลว่า:วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nattirat

วันนี้เป็นวันที่เท่าไร.ก็ถูกเหมือนกันถูกต้องตามภาษาไทย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaninPiri

Nani

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ANcFart

พิมคำว่า วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ ผิดหรอครับ?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

ทำไมใช้ What ??

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

วันนี้เป็นวันที่เท่าไร ถูกนิ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา