Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"What is today's date?"

แปลว่า:วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nattirat

วันนี้เป็นวันที่เท่าไร.ก็ถูกเหมือนกันถูกต้องตามภาษาไทย

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChaninPiri

Nani

0
ตอบกลับ7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ANcFart

พิมคำว่า วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ ผิดหรอครับ?

0
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

ทำไมใช้ What ??

0
ตอบกลับ1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

วันนี้เป็นวันที่เท่าไร ถูกนิ

0
ตอบกลับ2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา