"Không, chúng tôi sẽ giải quyết điều này."

Dịch:No, we are going to resolve this.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

No, We are going to resolve this. No, We will resolve this. No We will resolve this. No, We are going to resolve this

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

No, We are going to resolve this. No, We will resolve this

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Oanh1212

hình như solve cũng có nghĩa giải quyết mà

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.