"Wearegoingtoresolvethatproblem."

Dịch:Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We are going to resolve that problem, We are going to resolve that problem

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.