Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to resolve that problem."

Dịch:Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We are going to resolve that problem, We are going to resolve that problem

1 năm trước