Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I tried to open the door with all my force."

Dịch:Tôi đã cố gắng mở cửa với toàn bộ sức lực của tôi.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sara5pn

.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Tôi đã cố gắng hết sức mở cửa

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HobWmm

Me too

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thun83348

Nghĩa dịch same same mà vẫn k chấp nhận

4 tháng trước