"Itriedtoopenthedoorwithallmyforce."

Dịch:Tôi đã cố gắng mở cửa với toàn bộ sức lực của tôi.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sara5pn

.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Tôi đã cố gắng hết sức mở cửa

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HobWmm

Me too

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thun83348

Nghĩa dịch same same mà vẫn k chấp nhận

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ANHWONDER

uhm, mở đi

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.