Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This method offers two advantages."

Dịch:Phương pháp này đưa ra hai lợi thế.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

"This method offers two benefits. "

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet65526

Vhcyncyncy cynf cyg cyvc tv fh fsjg ycr hx b hc b bh hh g y hg y hg y h fy v g g gf f fg g g h h h ygg y hg y fgg g bgyhgg y h gyh g y h y y hg y

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/black_jack_98

Phương pháp này đưa ra 2 lợi thế, viết số 2 ko dc hả@@

2 tháng trước