"What does he feel?"

แปลว่า:เขารู้สึกยังไง

August 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HaveHadHas

"อย่างไร" not ยังไง


https://www.duolingo.com/profile/hana787291

เธอรู้สึกอย่างไร


https://www.duolingo.com/profile/RinradaFom

เธอต้องใช้ She ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ถ้าจะแปลแบบนั้น ประโยคควรเขียนเป็นว่า How does she feel ? ประโยคนี้แปลถูกต้องแล้วครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย