Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/mivanthan

"Who is swimming in the sea with him?"

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mivanthan

I think it's a shark

1 năm trước