"I do not like hot coffee."

แปลว่า:ฉันไม่ชอบกาแฟชาร้อน

August 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

coffeeแปลว่ากาแฟแล้วชามาจากไหนคะ

August 3, 2017

https://www.duolingo.com/y7Uq1

ใช่ครับ

August 6, 2017

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

คำตอบมั่วอีกแล้ว 555

May 27, 2018

https://www.duolingo.com/KomkitPras

ชา ด้วยหรือนี้

July 24, 2018

https://www.duolingo.com/oHWq10

ชาร้อนใช้ว่าcoffeeได้ยังไง

November 17, 2018

https://www.duolingo.com/suppasorn

กาแฟชา ด้วยรวบเลย

March 28, 2019

https://www.duolingo.com/nanny829524

555 แก้ด้วยเน้อ Your answer is wrong.

June 26, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย