Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"My presentation"

แปลว่า:การนำเสนอของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UntaOlarn

ตอบถูกเหมือนเฉลย..แต่ไม่ให้ถูก...กรุณาแก้ไขด้วยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา