"He offers her an apple."

แปลว่า:เขาให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งเธอ

August 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pueng9

ควรจะแปลว่า เขาให้แอปเปิ้ลเธอลูกหนึ่ง

August 4, 2017

https://www.duolingo.com/EYE548758

แปลแบบแปลก5555 งงแฮะ

October 30, 2017

https://www.duolingo.com/Ploysoeiy

แปลแบบนี้ก็ได้หรอ5555

January 12, 2018

https://www.duolingo.com/SarochaPf

อันนี้ระบบผิดพลาดรึป่าวคะ? - -

January 25, 2018

https://www.duolingo.com/sopee2

คนไทยหรือเปล่า

July 9, 2018

https://www.duolingo.com/KBa115

แป่วๆงง

September 14, 2018

https://www.duolingo.com/fYgU9

????เฮ้อ...

November 9, 2018

https://www.duolingo.com/FilmWinche

กูเกิ้ลทรานสเลทแล้วครับบบ

March 21, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย