"He offers her an apple."

แปลว่า:เขาให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งเธอ

August 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pueng9

ควรจะแปลว่า เขาให้แอปเปิ้ลเธอลูกหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/fYgU9

????เฮ้อ...


https://www.duolingo.com/profile/pat528729

ควยเอ้ย


https://www.duolingo.com/profile/EYE151515

แปลแบบแปลก5555 งงแฮะ


https://www.duolingo.com/profile/Ploysoeiy

แปลแบบนี้ก็ได้หรอ5555


https://www.duolingo.com/profile/SarochaPf

อันนี้ระบบผิดพลาดรึป่าวคะ? - -


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

คนไทยหรือเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/KBa115

แป่วๆงง


https://www.duolingo.com/profile/FilmWinche

กูเกิ้ลทรานสเลทแล้วครับบบ


https://www.duolingo.com/profile/tatsamol

เขาให้แอปเปิ้ลเธอลูกหนึ่ง นะคะ


https://www.duolingo.com/profile/SumlitUmn

อะไรของมรึงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/ImMakgie

เขาให้แอปเปิ้ลเธอหนึ่งผล ผิด!!!เฮ่อๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/PatNatsathon

แปลได้งงมาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย