"He offers her an apple."

แปลว่า:เขาให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Pueng9

ควรจะแปลว่า เขาให้แอปเปิ้ลเธอลูกหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EYE548758

แปลแบบแปลก5555 งงแฮะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ploysoeiy

แปลแบบนี้ก็ได้หรอ5555

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SarochaPf

อันนี้ระบบผิดพลาดรึป่าวคะ? - -

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

คนไทยหรือเปล่า

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KBa115

แป่วๆงง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fYgU9

????เฮ้อ...

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย