"Is her mother alive?"

แปลว่า:คุณแม่ของเธอมีชีวิตอยู่ไหม

August 4, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/somsiri4

คุณแม่ของเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย