Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We eat lunch."

แปลว่า:พวกเรากินข้าวเที่ยง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น