"What will we watch tonight?"

แปลว่า:พวกเราจะดูอะไรคืนนี้

August 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NATNA5

คำตอบอยากจะร้องให้มากกก


https://www.duolingo.com/profile/0k7HqQzM

เราจะดูอะไรคืนนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย