Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The cat walks over my shirt."

แปลว่า:แมวตัวนี้เดินทับเสื้อเชิ้ตของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/riya152794
riya152794
 • 13
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

Why "ข้าม" is incorrect!!!! Because I think it could be "แมวตันนี้เดินข้ามเสื้อของฉัน" too!!!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

Over

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MantanaSue

Over ความหมาย คือ ผ่าน ข้าม หรือว่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/riya152794
riya152794
 • 13
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

I agree with you.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BowSomsiri

น่าจะหมายถึง "แมวเดินเลยเสื้อของผม" มากกว่านะคะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hon362

แมวเดินบนเสื้อของฉัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hon362

แมวเดินบนเสื้อของฉัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PondPisutK

แก้ให้ด้วยครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kate149591

ประมาณว่าเขาจะสื่อว่าแมวเดินเหยียบเสื้อเชิ้ตที่พับไว้อะหรือเปล่า มันเลยเป็นเดินทับไป

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

ตัวนี้ เมื่อไรจะหายไป

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา