Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกคุณมีเวลาไหม"

แปลว่า:Do you have time?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Tock18

ทำไมเปันแบบนี้แก้ไขด่วนตอบข้อไหนก็ไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ohzB0T

ใช่ตอบข้อไหนก้ไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/toey110384

ตอบข้อไหนก็ไม่ถูก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuchadaBoo

ตอบข้อไหนก็ผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tangmo621691

ทำไงต่อดีไปต่อไม่ได้อะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tangmo621691

แก้ไขด่วน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pantapong_n

ตอบอันไหนก็ผิด ไปต่อไม่ได้เลยติดยุหลายรอบล่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Johnniena

เเก้ด้วยนะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Parn_TK

โจทย์ให้เลือกคำตอบที่ถูก ซึ่งมีมากกว่า1คำตอบค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา