Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is the lamp?"

Dịch:Cái đèn ở đâu?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Grass47055

Có thể dịch là "Cái đèn đâu rồi?" nghe tự nhiên hơn trong tiếng Việt.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 911

Cây đèn ở đâu?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/iamminhhai

chiếc đèn ở đâu sao không được - chiếc và cái thì khác gì nhau

2 tuần trước