https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Hello! | வணக்கம்!

Hello! I am goosefield. I’m a new member of the English for Tamil team. My native languages are Tamil and English and I live in the United States. I’m always learning a couple of languages on Duolingo and I love it! I am responsible for adding sentences to the course and improving existing ones. As of August 2017, we are hoping to finish everything and release the course before the end of the year. If you have any questions, please don’t hesitate to ask in the comments! Click here to go to the English for Tamil course page.

வணக்கம்! நான் goosefield. தமிழ் பேசுபவர்களுக்கான ஆங்கிலப் பயிற்சியில் நான் ஒரு புதிய பங்களிப்பாளர். என் தாய் மொழிகள் தமிழும் ஆங்கிலமும். நான் அமெரிக்காவில் வாழ்கிறேன். நான் டூவோலிங்கோவில் எப்பொழுதும் இரண்டு-மூன்று மொழிகள் கற்றுகொண்டிருப்பேன். நான் டூவோலிங்கோவை மிகவும் விரும்புகிறேன்! இந்தப் பயிற்சியில் வாக்கியங்கள் எழுத மற்றும் ஏற்கனவே இருந்த வாக்கியங்களைத் திருத்த எனக்குப் பொருப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்போதைக்கு (ஆகஸ்ட் 2017), நாங்கள் இந்த வருடம முடியும் முன்னால் இந்தப் பயிற்சியை முடித்து விடுவோம் என்று நம்புகிறோம். உங்களுக்குக் கேள்விகள் இருந்தால், கீழே கேட்கத் தயங்காதீர்கள்! நீங்கள் பயிற்சியின் வலைத்தளத்திற்குப் போக விரும்பினால், இங்கே கிளிக் செய்யுங்கள்.

August 5, 2017

46 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/Cam_and_Alex

That alphabet is beautiful! Thank you for your contributions to the community, goosefield! Have a swell day. =)

August 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Speir_

We appreciation your hard work and effort into making the course amazing! Looking forward to the release of the course!:D


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Thank you! நன்றி!


https://www.duolingo.com/profile/Speir_

No problem, good luck!


https://www.duolingo.com/profile/-Lost_Sun-

Can hardly wait until the course comes out! I also love, love, love the script Tamil uses.


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

I'm excited as well!


https://www.duolingo.com/profile/-Lost_Sun-

hehe! Thanks for dedication into making the course.


https://www.duolingo.com/profile/swingbeatnik7

Woah I love the script. Tamil for English speakers hopefully someday?


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Yes, most likely after English for Tamil speakers!


https://www.duolingo.com/profile/Scoutk

Wow. I've never seen anything like that alphabet! It's beautiful!


https://www.duolingo.com/profile/rowschank

Welcome on board, mate :-) You're doing a great job! Thank you.


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

ரொம்ப நன்றி! Thanks for the opportunity!


https://www.duolingo.com/profile/rowschank

உன் பெயரை "வாத்துவயல்" என்று கூறி இருக்கலாமே? :-D


https://www.duolingo.com/profile/rowschank

Google translate thinks வாத்துவயல் means "worthy", I don't know what it's on but I'd like some of it.


https://www.duolingo.com/profile/shnkr

அடடே !!


https://www.duolingo.com/profile/welf123

In the future Tamil might be possible Tamil for English speakers? I love the alphabet is rare and beautiful <3. :D


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Yes, it's very possible! That will most likely start after English for Tamil is finished.


https://www.duolingo.com/profile/Ichthus731-Larry

Tamil script is very nice!


https://www.duolingo.com/profile/Ichthus731-Larry

Can someone who speaks Malayalam understand some Tamil? My housemate in college spoke English and Malayalam.


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Well, it depends on the level of exposure to Tamil. Malayalam was originally a dialect of Tamil, so there are a few words that are similar like நான் and ഞാൻ, பசு and പശു, சந்தோஷம் and സന്തോഷം. Generally, Malayalam speakers won't understand Tamil fluently. They may be able to pick up on a few words or even understand the main idea of a sentence based on their exposure. Malayalam has much more Sanskrit influence than Tamil, so many words will be different.

Short answer: Generally not a lot, but a Malayalam speaker can easily learn Tamil because they share grammatical rules and some word roots :)


https://www.duolingo.com/profile/rowschank

In my experience, it's easier for Malayalam speakers to understand Tamil than the other way around. They diverged about a 1000 years ago, and my Malayalam friends can understand me speaking Tamil much better than I can understand them.

Of course, there's still a lot of Tamil in Kerala (where Malayalam is from), compared to Malayalam in Tamil Nadu, which is almost nil.


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Yes, that's true. I was thinking of saying that but I didn't want to generalize because people in rural Kerala are much less likely to understand much Tamil versus those from cities.


https://www.duolingo.com/profile/Vanmathi5

Excuse me! I am a native Tamil speaker and I would like to join you guys...I am just 12, but the incubator says that I need to be 13. I am in 8th grade. could I join you guys? Nanum tamil contribute pannanum endra avaludan irruken


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

I'm not sure right now, but submit an application and we will review it when we need more contributors. Also, you should write in the Tamil script!


https://www.duolingo.com/profile/Vanmathi5

Because I am using it in laptop, I am not able to type in tamil...if I use the tab, I am sure to type in tamil


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Try Google Input Tools Chrome extension (if you're using Chrome). That's what I use and I would recommend it.


https://www.duolingo.com/profile/rowschank

Download Azhagi Plus.


https://www.duolingo.com/profile/rowschank

You call me rowschank.


https://www.duolingo.com/profile/rowschank

Please don't use "anna". :\


https://www.duolingo.com/profile/Vanmathi5

Excuse me, I actually applied for the course and it's been a week. Could you pls accept me in? I speak English and Tamil very well. Even though if you are not accepting me in, can you email me saying that I can't join you guys? நீங்கள் பதிலளித்தால்,

மிக்க நன்றி!!


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

We aren't checking applications that often right now because we don't need new team members right now, but we will in the future! This is why we aren't declining anyone, since we will be looking through applications when we do need more team members. Thank you for your enthusiasm about the course! Please encourage others to apply if they are qualified! நன்றி!


https://www.duolingo.com/profile/amy54928

Hi, I know a Tamil student who would benefit from this course. I understand it is still in development but there seem to be different estimates for the finish date. Officially it says July 2018, but in the latest update it says the end of this year. I know you obviously have to balance other commitments with working on the course, but do you have a rough-ish estimate of when the course might be available? I'll tell her to keep checking back anyway.

Thanks so much for all your efforts making this resource!


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Hi! We were aiming to finish by the end of the year, but that probably won't happen. There's still a lot of work to do, but I don't think we'll need until July to finish up. My best estimate is anywhere between January and July of 2018, but this is only an estimate. We'll put out updates (on the Incubator course page) as we make significant progress. Thank you for your interest!


https://www.duolingo.com/profile/amy54928

Thank you very much! :D I'll tell her to keep an eye on this.


https://www.duolingo.com/profile/ENDERTRON143

I can speak English and Tamil fluently. I want to help contribute to your course but I cannot read or write in Tamil. Is there anyway I can help?


https://www.duolingo.com/profile/goosefield

Sorry! This course teaches English through the Tamil script, so a knowledge of written Tamil is required to contribute.


https://www.duolingo.com/profile/Woof.

Thank you for all your work in the incubator. We appreciate it.


https://www.duolingo.com/profile/Woof.

No problem. It's awesome that you are devoting your spare time to teaching people Tamil and English.


https://www.duolingo.com/profile/RakeshNaga9

great job! I gave you a lingot cause I liked it sooooooo much!


https://www.duolingo.com/profile/TheMenonPenguin

Every time I look േmaatra i think if it's e in tamil ( like in malayalam.).....

Learn a language in just 5 minutes a day. For free.