"คุณแม่ของคุณจะจำวันนี้"

แปลว่า:Your mother will always remember that day.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 555

คุณแม่ของคุณจะจำวันนี้ตลอดไป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YellyRebow

คุณแม่ของคุณจะจำวันนั้นตลอดไป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 14
  • 12
  • 253

The translation should be 'คุณแม่ของคุณจะจำวันนั้นตลอดไป' or 'คุณแม่ของคุณจะจำวันนั้นเสมอ'.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย