"Αυτή έχει πολλά καπέλα."

Μετάφραση:She has many hats.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/NcFj7

She has a lot of hats Λαθος;

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.