Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"สวัสดีและยินดีต้อนรับ"

แปลว่า:Hello and welcome

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Paramse

hello and welcome กับ hi and welcome ต่างก็ให้ความหมายว่าสวัสดีและยินดีต้อนรับได้ทั้งคู่นี่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/a9dE3

ใช่แล้วทำไมเวลาส่งคำตอบกับว่าผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/QOLI8

ช่าย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PimNalin

ทำไมถึงผิด​ ไม่เข้าใจเลย​

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tammy365798

ตอบอันไหนก็ผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oADA2

ทำไมผิดว่ะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PrasertNim

Hellow and wellcome

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChatchonRo

ตอบ hello and welcome ก็ผิดแหะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChatchonRo

เก็ตละ ให้ตอบสองข้อ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/6E9D1

กูผิดอะไรวะเนี้ย

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา