"Η υπογραφή του είναι στο βιβλίο."

Μετάφραση:His signature is in the book.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/TheDillo
TheDillo
  • 16
  • 10
  • 9
  • 6
  • 4

"His sign is in the book" was not accepted... Aren't they the same?

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.