"They live in Spain."

แปลว่า:พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศสเปน

August 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThitapaKul

ตอบถูกแต่ผิด บังคับให้ซื้อหัวใจชัดๆ


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

ตอบถูกแต่ผิด what's going on

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย