Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự chuẩn bị thì rất quan trọng."

Dịch:The preparation is very important.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenngoc642805

Sao khong qua duoc phan bay vay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

The preparation is of great importance.

5 tháng trước