"Sự chuẩn bị thì rất quan trọng."

Dịch:The preparation is very important.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenngoc642805

Sao khong qua duoc phan bay vay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 993

The preparation is of great importance.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.