Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have two dogs and two cats."

แปลว่า:พวกเรามีสุนัขสองตัวและแมวสองตัว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sqb21

รู้ศึกสนุก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/1Utb5

ข้อความขาง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/5Lxc5

คำตอบถูกทำไมไม่ผ่าน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/rRCI10

เหมือนกันค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/seenmidfew

ชอบค่ะ ได้ความรู้ใหม่ๆ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sqb21

สนุก ทำให้เรามีความรู้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

กำ ลืมเติม s

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/555820107

ไม่ผ่านเฉย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phitsuda1

ลืมเติม S Hahaha

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phitsuda1

ลืมเติม S 555

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/xlUy1

ทำไมบางประโยคแปลว่าหมา บางประโยคสุนัข

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา