"We have two dogs and two cats."

แปลว่า:พวกเรามีสุนัขสองตัวและแมวสองตัว

August 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/xlUy1

ทำไมบางประโยคแปลว่าหมา บางประโยคสุนัข


https://www.duolingo.com/profile/5Lxc5

คำตอบถูกทำไมไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/rRCI10

เหมือนกันค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NutjakonCh

เติมsกันป่าวววว


https://www.duolingo.com/profile/PinParin

หมาและสุนัขเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/seenmidfew

ชอบค่ะ ได้ความรู้ใหม่ๆ


https://www.duolingo.com/profile/MimeMymim

ผมรู้คำศัพท์ใหม่ๆด้วยบางอันผมก็ไม่เข้าใจอาจจะลืม


https://www.duolingo.com/profile/Sqb21

รู้ศึกสนุก


https://www.duolingo.com/profile/1Utb5

ข้อความขาง


https://www.duolingo.com/profile/AtichaPetc

แก้ให้นะครับ**รู้สึกสนุก


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

กำ ลืมเติม s


https://www.duolingo.com/profile/555820107

ไม่ผ่านเฉย


https://www.duolingo.com/profile/AbdulAhaf

เหมือนกันค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/FIvt13

ถูกละนะ


https://www.duolingo.com/profile/FIvt13

ถูกละจ้ะ​ แก้ไขด้วย


https://www.duolingo.com/profile/penroong

คิดว่าฉันจะถูกแล้วนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/sofia25296

เราเขียนคำว่าหมาแต่กลับผิด


https://www.duolingo.com/profile/joehi2

ใช้คำว่าหมาก็ไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/Sqb21

สนุก ทำให้เรามีความรู้


https://www.duolingo.com/profile/Phitsuda1

ลืมเติม S Hahaha


https://www.duolingo.com/profile/Phitsuda1

ลืมเติม S 555


https://www.duolingo.com/profile/chi345568

ผิดตรงไหน? ​ งง! ตอบถูกแต่ไม่ผ่าน​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย